JRI-Poland otrzymała prestiżową nagrodę IAJGS 2014
"Za Wybitne Zasługi dla Genealogii Żydowskiej Poprzez Internet"

W dniu 1 sierpnia 2014 roku na uroczystości zamknięcia dorocznej Międzynarodowej Konferencji na temat Genealogii Żydowskiej, organizacja Jewish Records Indexing - Poland otrzymała od IAJGS (Międzynarodowego Stowarzyszenia Żydowskich Towarzystw Genealogicznych) "Nagrodę roku 2014 za wybitne zasługi dla genealogii żydowskiej poprzez Internet".

Dyplom towarzyszący nagrodzie stwierdza:

JRI-Poland jest znana od 1995 roku z udostępniania przeszukiwalnych w Internecie indeksów do zapisów żydowskich z obecnych i byłych terytoriów Polski a jej ostatnim przełomowym osiagnięciem jest umowa o wieloletniej współpracy z Archiwami Państwowmi w Polsce w celu podjecia ogromnego wysiłku digitalizacji wszystkich akt cywilnych z ponad 30 archiwów regionalnych. Inicjatywa ta znacznie rozszerzy dostęp do dokumentów dla historyków rodzinnych badajacych swoje żydowskie korzenie w Polsce i uczyni je swobodnie dostępnymi w Internecie.

Komitet Wykonawczy i Rada Jewish Records Indexing - Poland docenia niezwykły wysiłek wielu setek wolontariuszy i hojność badaczy historii rodzin na całym świecie. Nasz sukces wynika z bezgranicznej energii tych wolontariuszy i poparcia badaczy złączonych wspólną sprawą. To połączenie poświęcenia i ofiarności charakteryzuje najlepsze wartości świata genealogii żydowskiej.

Wróć na stronę główną